Main Picture

Gas- en dampfilter

Normen & certificeringen
Artikelnummer Omschrijving Beschermingsniveau Nettoprijs
(excl. BTW)
Per Eenheid Min. o.h.  Aantal
1.21.15.600.25 3M 6002 CR Filters voor verfspuiten A2P2 A2P2 4
1.21.36.051.00 3M 6051 Gas- en dampfilter A1 A1 4
1.21.36.054.00 3M 6054 Gas- en dampfilter K1 K1 32
1.21.36.099.00 3M 6099 Combinatiefilter A2B2E2K2HgP3 R+ A2B2E2K2P3 2