Kies de juiste werkhandschoen - Blog

Hoe weet je voor welke toepassingen een werkhandschoenen geschikt is en welke informatie geven de normeringen over de prestaties?

Gepubliceerd op: maandag, april 1, 2024

Het dragen van werkhandschoenen is van groot belang in veel werkgebieden. Werkhandschoenen bieden niet alleen bescherming tegen snijwonden en puncties, maar ook tegen chemische stoffen, hitte en koude. In deze blog leggen wij uit waarom het dragen van werkhandschoenen zo belangrijk is en welke normeringen er gelden voor werkhandschoenen.

Bescherming tegen verwondingen
Een van de belangrijkste redenen om werkhandschoenen te dragen is bescherming tegen verwondingen. Bij veel werkzaamheden is er een risico op snijwonden en puncties, bijvoorbeeld bij het werken met scherpe gereedschappen of metalen onderdelen. Ook kunnen werkhandschoenen bescherming bieden tegen blaren, schaafwonden en andere verwondingen door wrijving en druk.

Bescherming tegen chemische stoffen
Bij werkzaamheden waarbij gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is het dragen van de juiste werkhandschoenen van groot belang. Werkhandschoenen kunnen beschermen tegen chemische stoffen die de huid kunnen beschadigen of zelfs giftig zijn. Het is hierbij belangrijk om de juiste werkhandschoenen te kiezen die geschikt zijn voor de specifieke stof waarmee gewerkt wordt.

Bescherming tegen hitte en koude
Bij werkzaamheden waarbij gewerkt wordt met hoge of lage temperaturen is het dragen van werkhandschoenen essentieel. Werkhandschoenen kunnen beschermen tegen brandwonden of bevriezing van de handen en zorgen voor een betere grip op hete of koude voorwerpen.

Normeringen voor werkhandschoenen
Er zijn verschillende normeringen voor werkhandschoenen. De belangrijkste normeringen zijn EN 388, EN 511, EN 407 EN ISO 374.

EN 388:2016
De EN-388 is de Europese norm voor beschermende handschoenen tegen mechanische risico's, zoals snijwonden en puncties.
De normering geeft informatie over de prestaties van de handschoen. De waarde ervan wordt op de handschoen getoond in 4 cijfers + 2 letters onder het EN icoon:

  • Slijtvastheid: dit cijfer geeft aan hoeveel cycli de handschoen kan weerstaan voordat er slijtage optreedt
  • Snijweerstand: dit cijfer geeft aan hoeveel kracht er nodig is om door het materiaal van de handschoen te snijden
  • Scheurbestendigheid: dit cijfer geeft aan hoeveel kracht er nodig is om de handschoen te scheuren
  • Perforatiebestendigheid: dit cijfer geeft aan hoeveel kracht er nodig is om door de handschoen te prikken met een scherp voorwerp.

Deze cijfers kunnen variëren van 1 tot 4, waarbij 4 de hoogste prestatie aangeeft. Bijvoorbeeld: 4131 betekent dat de handschoen een slijtvastheid van 4, een snijweerstand van 1, een scheurbestendigheid van 3 en een perforatiebestendigheid van 1 heeft.

  • EN ISO 13997: Naast de vier cijfers wordt er op de 5e positie een letter weergegeven voor de EN ISO 13997 referentietest voor Couptest (2e cijfer snijweerstand), hierdoor is de couptest nog betrouwbaarder geworden. Het niveau van snijden wordt aangegeven van A t/m F. Is deze test niet uitgevoerd wordt er een X vermeld op de 5e positie.
  • Bescherming tegen schokken: De nieuwste test waarmee het beschermen tegen een mogelijke impact. Wanneer de handschoenen dergelijke test ondergingen wordt op de 6e positie de letter 'P' toegevoegd onder het pictogram.

Het is belangrijk om te beseffen dat de EN 388 normering alleen betrekking heeft op de mechanische bescherming van de handschoen en niet op andere aspecten, zoals chemische bescherming of bescherming tegen hitte en kou. Daarvoor zijn andere normeringen van toepassing, zoals EN 407 voor hittebescherming, EN 511 voor koudebescherming en de EN 374 voor chemische bescherming.

EN ISO 374
Dit is de Europese norm voor beschermende handschoenen tegen chemische risico's. De normering geeft informatie over de prestaties van de handschoen op het gebied van permeatie, degradatie en doorbraaktijd. Permeatie is de mate waarin de stof door de handschoen heen dringt. Degradatie is de mate waarin de handschoen wordt aangetast door de stof. Doorbraaktijd is de tijd die verstrijkt voordat de stof door de handschoen heen dringt.

Conclusie
Het dragen van werkhandschoenen is van groot belang voor de bescherming van de handen bij verschillende werkzaamheden. De juiste werkhandschoenen bieden bescherming tegen snijwonden en puncties, chemische stoffen, hitte en koude. Bij het kiezen van de juiste werkhandschoenen is het belangrijk om te letten op de normeringen, zoals EN 388 en EN 374, die informatie geven over de prestaties.

Dit is slechts een kleine greep uit de verschillende normen van een brede scala aan werkhandschoenen, deze blog helpt u een handje op weg. Zoekt u een oplossing voor een handschoen voor uw toepassing neem dan gerust vrijblijvend contact op met onze mensen van verkoop, zij informeren u graag over de mogelijkheden.