PBM's kiezen - Blog

Hoe kies Je de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen voor jouw beroep?

Gepubliceerd op: vrijdag, mei 31, 2024

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn cruciaal voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in diverse sectoren. Of je nu werkt in de bouw, de gezondheidszorg, de chemische industrie of een andere sector, het kiezen van de juiste PBM kan het verschil maken tussen veilig werken en het risico lopen op ernstige verwondingen of ziektes. In deze blogpost geven we je een overzicht van hoe je de juiste PBM voor jouw beroep kiest.

Stap 1: Identificeer de Risico's
De eerste stap in het kiezen van de juiste PBM is het identificeren van de risico's die gepaard gaan met jouw werk. Elk beroep heeft zijn eigen unieke gevaren, variërend van fysieke gevaren zoals vallende voorwerpen en scherpe randen, tot chemische gevaren zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, en biologische gevaren zoals virussen en bacteriën.

• Fysieke Gevaren:
Denk aan valgevaar, scherpe objecten, zwaar tillen, enz.

• Chemische Gevaren:
Blootstelling aan schadelijke dampen, vloeistoffen, poeders, enz.

• Biologische Gevaren:
Blootstelling aan virussen, bacteriën, schimmels, enz.

• Ergonomische Gevaren:
Herhaalde bewegingen, slechte houdingen, enz.

Stap 2: Beoordeel de Noodzaak van PBM
Na het identificeren van de risico's, moet je beoordelen welke PBM nodig zijn om deze gevaren effectief te beheersen. Dit kan door middel van een risicobeoordeling (RI&E) die rekening houdt met de ernst van elk risico en de waarschijnlijkheid van blootstelling.

Na het identificeren van de risico's, moet je beoordelen welke PBM nodig zijn om deze gevaren effectief te beheersen. Dit kan door middel van een risicobeoordeling (RI&E) die rekening houdt met de ernst van elk risico en de waarschijnlijkheid van blootstelling.

• Hoofdbescherming:
Helmen of veiligheidshelmen voor bescherming tegen vallende voorwerpen.

• Oogbescherming:
Veiligheidsbrillen, gelaatsschermen of lashelmen voor bescherming tegen stof, chemische spatten of fel licht.

• Gehoorbescherming:
Oorkappen of oordopjes voor bescherming tegen schadelijk lawaai.

• Adembescherming:
Stofmaskers, ademhalingsapparatuur of gasmaskers voor bescherming tegen schadelijke dampen en deeltjes.

• Handbescherming:
Handschoenen van verschillende materialen afhankelijk van het risico, zoals snijbestendige, chemisch bestendige of warmtebestendige handschoenen.

• Voetbescherming:
Veiligheidsschoenen of -laarzen met beveiligde neuzen, antislipzolen of chemische bestendigheid.

• Lichaamsbescherming:
Overall, jassen of schorten die bescherming bieden tegen specifieke risico's zoals chemicaliën, vuur of snijwonden.

Stap 3: Kies de Juiste PBM
Nu je weet welke soorten PBM nodig zijn, moet je de juiste producten kiezen die voldoen aan de vereiste normen en certificeringen. Zoek naar PBM die voldoen aan de Europese normen (EN) of andere relevante veiligheidsnormen.

• Controleer de Certificeringen:
Zorg ervoor dat de PBM voldoen aan de relevante veiligheidsnormen en gecertificeerd zijn door erkende instanties.

• Pasvorm en Comfort:
PBM moet goed passen en comfortabel zijn om te dragen gedurende lange periodes. Oncomfortabele PBM kunnen leiden tot non-compliance door werknemers.

• Duurzaamheid en Onderhoud:
Kies PBM die duurzaam zijn en eenvoudig te onderhouden. Regelmatig onderhoud en vervanging zijn essentieel voor de effectiviteit van PBM.

• Compatibiliteit:
Zorg ervoor dat verschillende PBM goed samenwerken. Bijvoorbeeld, een veiligheidsbril moet goed passen met een ademhalingsmasker.

Stap 4: Training en Bewustzijn
Het kiezen van de juiste PBM is slechts de helft van de strijd. Werknemers moeten ook getraind worden in het correct gebruiken, onderhouden en opslaan van hun PBM. Regelmatige training en bewustmakingssessies kunnen helpen om de naleving en effectiviteit van PBM te waarborgen.

• Gebruiksinstructies:
Zorg ervoor dat werknemers weten hoe ze hun PBM correct moeten dragen en afstellen.

• Onderhoud en Vervanging:
Instrueer werknemers over het correct onderhouden en tijdig vervangen van PBM.

• Bewustzijn:
Creëer een cultuur van veiligheid waarin het gebruik van PBM wordt aangemoedigd en gewaardeerd.

Conclusie
Het kiezen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor jouw beroep is een kritische stap in het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. Door de risico's te identificeren, de noodzakelijke PBM te beoordelen, de juiste producten te kiezen en te zorgen voor adequate training en bewustwording, kun je een veilige werkomgeving creëren waarin werknemers beschermd zijn tegen potentiële gevaren. Veiligheid begint met bewustwording en de juiste keuzes – investeer in de gezondheid en veiligheid van jezelf en je collega's door de juiste PBM te gebruiken.